За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Конкурси за работа

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.07.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Перник, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.07.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 03.07.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности”, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 14.06.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 07.06.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „началник отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 31.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности”, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 30.05.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 27.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „началник отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 14.05.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Административно-правни дейности” /АПД/ дирекция „Правна“ при ДНСК.

 • 13.05.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжност „началник на отдел“ на отдел „Административно и техническо обслужване“ (АТО) дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжност „младши експерт“ в отдел „Административно-правни дейности“ /АПД/, дирекция „Правна“ при ДНСК.

 • 26.04.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.

 • 25.04.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.04.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 08.04.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.

 • 25.03.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши инспектор“ в РДНСК Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 22.03.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 21.03.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „главен инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 07.03.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 28.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Софийска област, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Благоевград, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 12.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 08.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 07.02.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 05.02.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 29.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК. • 23.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ – 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 22.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК. • 22.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 19.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 18.01.2024

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 17.01.2024

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 15.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ - 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 04.01.2024

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 29.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“

 • 29.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „юрисконсулт“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 28.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ – 2 бр. в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Шумен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 18.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „началник на РДНСК“ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 18.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 14.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 12.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК • 12.12.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността юрисконсулт в Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 08.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 08.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 07.12.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 07.12.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК
 • 07.12.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 23.11.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 23.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Велико Търново, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 21.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „системен администратор IV степен“ в отдел „Информационно обслужване и връзки с обществеността“, дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 06.11.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол – Плевен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.11.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.
 • 21.09.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 28.08.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК


 • 11.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол – София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК
 • 11.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 03.08.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 24.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.07.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.07.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 06.07.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.06.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Хасково, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 26.06.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 22.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност „старши инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - София, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК.


 • 19.06.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 05.06.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 18.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 12.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.05.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен
  контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.04.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжност „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 25.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 25.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Монтана, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 18.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши счетоводител“ в отдел „Финансово-стопански дейности“, Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „старши инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • О Б Я В Л Е Н И Е
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 04.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.04.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“


 • 03.04.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Въвеждане в експлоатация“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в отдел „Строителен контрол“, Регионална дирекция за национален строителен контрол - Варна, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Кърджали, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.03.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 15.02.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 26.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Ловеч, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Враца, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 09.01.2023

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши инспектор“ в РДНСК Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 16.12.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК .


 • 16.12.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.11.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 28.11.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 10.11.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Добрич, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 10.11.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „инспектор“ в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК


 • 12.10.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „инспектор“-2 бр. в отдел „Строително-продуктов контрол“, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 26.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 16.09.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „директор на дирекция“ „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК.


 • 05.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“


 • 02.09.2022

 • Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „младши експерт“-2 бр. в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 02.09.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ - 2 бр. в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК


 • 22.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „директор на дирекция“ на дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“ при ДНСК

 • 17.08.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „старши счетоводител“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 15.08.2022

 • С П И С Ъ К
  на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността „главен инспектор“ в Регионална дирекция за национален строителен контрол Смолян, Главна дирекция „Строителен контрол“ при ДНСК

 • 05.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжност младши експерт в отдел „Процедури и договори“, Дирекция „Правна“ при ДНСК

 • 05.08.2022

 • ОБЯВА КОНКУРС
  За длъжността „старши счетоводител“ в Дирекция „Административно, информационно и финансово-стопанско обслужване“ при ДНСК


 • 29.07.2022


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност