За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


08.09.2023 г.

Заради авария ДНСК спря строеж в Манастирски ливади

     След получен сигнал представители на РДНСК София извършиха проверка на строеж „Средноетажна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се на ул. „Тодор Джебаров“, кв. „Манастирски ливади“, за който има издадено разрешение за строеж от главния архитект на район „Триадица“. На място е установено, че е настъпила авария по време на строителството, изразяваща се в компрометиране на изпълнено укрепване на изкоп и срутване на земни маси. От РДНСК София е издадена заповед за спиране на всички видове строително-монтажни работи с изключение на мерките за незабавно обезопасяване на строежа и укрепителни дейности. От началника на РДНСК София е издадена и заповед за назначаване на Техническа експертна комисия, която да установи причините довели до аварията на строежа.

     На 23 август 2023 г. заместник-кмета на район „Триадица“ е изпратил на възложителя, строителя и строителния надзор писмо с указания за незабавно предприемане на действия за изпълнение на предвиденото по проект укрепване на строежа както и аварийни възстановителни дейности по отношение на възстановяване на улица „Тодор Джебаров“. РДНСК София е получила писмото за сведение тъй като строежът е четвърта категория и контролът по отношение на строителството е изцяло в компетенциите на общинската администрация. В него не се съдържат данни за настъпила авария по време на строителството, за което е компетентна ДНСК да предприеме действия съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност