За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ПРЕСЦЕНТЪР ДНСК
Информация до медиите
02.03.2023 г.


РДНСК София издаде заповед за спиране на строеж на столичната улица „Персенк“

    На 01.03.2023 г. експерти от РДНСК София извършиха проверка на строеж „Жилищна сграда с магазини, подземни гаражи, гаражи и ограда“, намиращ се на ул. „Персенк“ № 71 в столичния район Лозенец. При бетониране на вертикален носещ елемент е възникнала авария, изразяваща се в разрушаване на съществуваща външна ограждаща тухлена стена на съседна сграда, намираща се на ул. „Персенк“ № 67.
    От РДНСК София е издадена заповед за незабавно спиране на всички видове строително-монтажни работи, с изключение на мерките за обезопасяване на строежа и укрепителни мерки, предписани от квалифицирано правоспособно техническо лице с оглед локализирането на аварията и недопускане на увреждане на съществуващи сгради в съседни имоти.
    Назначена е техническа експертна комисия, която да установи причините за настъпилата авария. Възложителят, проектантът, изпълнителят и консултантът на строежа трябва да предоставят на комисията всички строителни книжа и документи характеризиращи извършените строително-монтажни работи, както и да осигурят достъп и нормални условия за работа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност