За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №С12-462-00-626/22.02.2013г.

ДО СЛАВКА НИКОЛОВА СЪЙКОВА
ГР. СОФИЯ, Ж.К.“МЛАДОСТ IV”, БЛ.416, АП.15

    Уведомяваме Ви, че за строеж “Едноетажна постройка”, изпълнен в ПИ №255, к.л.Г-22-12-Г, м.“Ренов дол”, землище язовир “Искър”, район “Панчарево” - СО, от Зам.-началника на ДНСК е издадена Заповед №РД-14-12/19.03.2012г. за прекратяване на образуваното административно производство по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.
    Жалби срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет страницата на ДНСК, чрез ДНСК пред Административен съд София - град.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност