За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-10-ЮЗР-147/2012г.

ДО: ПАВЕЛ НИКИФОРОВ МИТЕВ
С. МАЛА ФУЧА, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

    Уведомяваме Ви, че за строеж: ”МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА”
    намиращ се в с. МАЛА ФУЧА, община БОБОВ ДОЛ
    е издадена Заповед №. ДК-10-ЮЗР-147/01.11.2012г. на основание чл. 216 ЗУТ, с която е отхвърлена жалбата на Павел Никифоров Митев и е оставен в сила Акт за узаконяване №1/21.04.2012г., издаден от главния архитект на Община Бобов дол.
    Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Регионален отдел „НСК” Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес: гр. Кюстендил, ул. ”Цар Освободител” № 15 - пети етаж.
    Жалби срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14-дневен срок, считано от датата на публикуване чрез РО „НСК” Кюстендил при РДНСК Югозападен район до Административен съд гр.Кюстендил.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност