За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Обществени поръчки след 01.10.2019

 • Доставка на копирна хартия за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол

 • 19.10.2020

 • Доставка на канцеларски материали за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол

 • 19.10.2020

 • Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на Дирекция за национален строителен контрол

 • 19.10.2020

 • Извършване на ремонтни дейности на сгради, собственост и предоставени за управление на ДНСК в гр. София и страната
 • 10.06.2020

 • Доставка на природен газ и топлинна енергия за административните сгради на ДНСК в градовете, в които ДНСК има потребление на природен газ и топлинна енергия по регулирани цени от краен снабдител за срок от четири години“ по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване имоти на ДНСК в гр. София“,
  Обособена позиция №2 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Враца“,
  Обособена позиция №3 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Перник“,
  Обособена позиция №4 с предмет „Доставка на топлинна енергия за предоставените за ползване части от имот на ДНСК в гр. Плевен“,
  Обособена позиция №5 с предмет „Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Велико Търново, гр. Ловеч, гр. Монтана, гр. Разград, гр. Стара Загора и гр. Ямбол“ и
  Обособена позиция №6 с предмет „Доставка на природен газ за предоставените за ползване части от имоти на ДНСК в гр. Добрич, гр. Шумен и гр. Търговище“


 • 08.06.2020

 • Доставка на 10 (десет) броя нови и неупотребявани леки автомобили за нуждите на Дирекция за национален строителен конторл
 • 09.03.2020

 • „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК " с две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и
  Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“

 • 04.12.2019

 • „Застраховане на служители на ДНСК - застраховка „Злополука“ и „Живот“, застраховка „Имущество“ на недвижими имоти на ДНСК и застраховка на автомобили на ДНСК - застраховка „Автокаско“ и „Гражданска отговорност“
 • 29.11.2019

 • "Извънгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК" с четири обособени позиции, според марката на автомобила, както следва:
  1.1. Обособена позиция 1 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "РЕНО";
  1.2. Обособена позиция 2 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ВОЛВО";
  1.3. Обособена позиция 3 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ШКОДА";
  1.4. Обособена позиция 4 - Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка "ФОРД"

 • 23.10.2019

 • „Доставка, демонтаж на повреден и монтаж на нов честотен регулатор за асансьорна уредба,“ монтирана в сградата на ДНСК, находяща се в гр. София, бул. „Христо Ботев“ №47“

 • 23.10.2019


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност