За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Събиране на оферти с обява - архив

 • ОБЯВА №2018-1 Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.
 • 13.02.2018

 • Обява №2017-5
  Обществена поръчка с предмет : „Закупуване на компютърни конфигурации и мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция 1 „Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДНСК" ; 2.Обособена позиция 2 „Закупуване на мултифункционални устройства за нуждите на ДНСК" .

 • 26.10.2017

 • Обява №2017-4
  Обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и из вънгаранционно обслужване на компютьрната техника и мрежовото оборудване на ДНСК" и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК".

 • 26.10.2017

 • Обява № 2017-3
  Предмет на поръчката „Закупуване на служебни автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 23.10.2017

 • Обява №2017-2
  Предмет на поръчката: “Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции: обособена позиция
  1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“; обособена позиция
  2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“; обособена позиция
  3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и обособена позиция
  4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“.

 • 14.09.2017

 • Обява №2017-1
  Предмет на поръчката:
  Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК” с четири обособени позиции:
  обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Рено“;
  обособена позиция 2 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Волво“;
  обособена позиция 3 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Ленд Роувър“ и
  обособена позиция 4 „Сервизно обслужване на служебните автомобили на ДНСК с марка Форд“

 • 22.05.2017

 • Обява № 2016-2
  Предмет на поръчката: „Закупуване на два броя употребявани леки автомобили за нуждите на ДНСК“

 • 09.11.2016

 • Обява № 2016-1
  Предмет на поръчката: „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника, мрежовото оборудване и копирните машини на ДНСК" с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на компютърната техника и мрежовото оборудване на ДНСК“ и Обособена позиция 2 с предмет „Поддръжка и извънгаранционно обслужване на копирните машини на ДНСК“.

 • 19.07.2016


  ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
  Правна информация Декларация за достъпност