За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Е-услуги
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Централно управление

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕК

ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

 

 

РЪКОВОДСТВО

Началник

арх. Иван Несторов                                                                                    02/9159 100

                                                                                                         

Заместник-началник

арх. Петър Духлински                                                                                02/9159 146

        

Заместник-началник

                                                                                                                      02/9159 116

        

Главен секретар

                                                                                        02/9159 129

                                                                                                        

 

 

Пресцентър

Тоня Радевска                                                                                             02/9159 165

                                                                                                                  press@dnsk.bg

 

Център за административно обслужване                                            02/9159 137

 

Деловодство

Справки

 

Роза Йорданова                                                                                           02/9159 150

Мими Стефанова                                                                                        02/9159 130

Даниела Бенева                                                                                           02/9159 113

Ана-Мария Маркова                                                                                   02/9159 113

 

 

 

Дирекция „Финансово и административно-правно и техническо обслужване“

Директор дирекция

Звезделина Иванова                                                                                   02/9159 141

                                                                                                         

 

Отдел „Човешки ресурси и деловодно обслужване“

Началник отдел

Цветоплама Чипева                                                                                    02/9159 151

                                                                                                         

 

Отдел „Финансово и техническо обслужване, управление на собствеността“

Началник отдел

                                                                                      

                                                                                                         

 

 

Отдел „Административно-правно обслужване, координация и отчет“

Началник отдел

Нели Тодорова                                                                                          02/9159 148

                                                                                                       

 

Дирекция „Оперативна дейност и контрол“

Директор Дирекция

инж. Георги Даракчиев                                                                            02/9159 146

                                                                                                      

 

 

Отдел „Оперативна дейност“

Началник отдел

инж. Красимира Гюлева                                                                             02/9159 179

                                                                                                         

 

 

Отдел „Вътрешен контрол и изпълнение“      

Началник отдел                                                      

инж. Даниела Истаткова                                                                                         02/9159 177

                                                                                                         

 

Отдел „Специализирано обслужване и регистър консултанти“

Началник отдел

Димитър Грозданов                                                                                    02/9159 126

 

инж. Красимира Петрова

инж. Любомира Капитанска

Валентина Таскова                                                                                      02/9159 158

 

Дирекция „Строителен и устройствен контрол“

Директор дирекция

                                                                              02/9159 174

 

Отдел „Строителен контрол“

Началник отдел

инж. Васил Кралев                                                                                     02/9159 152

 

Отдел „Устройствен контрол“

Началник отдел

арх. Виктор Павлов                                                                                    02/9159 117

 

Отдел“ Правно-нормативно обслужване“

Началник отдел

Мария Апостолова                                                                                     02/9159 167

 


 ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
© 2002 ДНСК. Ограничение на отговорността на ДНСК относно използването на информацията в сайта