За ДНСК
Визия
Структура
Устройствен правилник
Система за управление на качеството
Централно управление
Регионални дирекции
Функции и правомощия
Доклади за дейността
Политика за защита на личните данни
Вътрешни правила за защита на личните данни
   Нормативна база
Заповед за правомощия на началниците на РДНСК
Нормативни актове
Съдебна практика
Нормативни актове - списък
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
Обща информация
Вътрешни правила
Обществени поръчки след 15.02.2018
Обществени поръчки след 01.10.2019
Вътрешен конкурентен избор
ЦАИС ЕОП
Предварителен контрол
Становища на АОП по запитвания
Рамкови споразумения чрез ЦООП
Предварителни обявления
Публични покани
Обществени поръчки
Обществени поръчки по принудително премахване
Обществени поръчки - Архив
Събиране на оферти с обява - архив
Процедури - Архив
   Търгове
Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
Общи запитвания
Коментари, похвали, оплаквания
Мнения за WEB-страницата
Анализ на анкетните карти 2017 г.
   За потребителя
Сигнали по реда на ЗЗЛПСПОИН
   Антикорупция
Регистър декларации по ЗПК
Не подадени в срок декларации по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПК
   Начало
Свито меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


Общи запитвания

Обща информация и запитвания за дейността на ДНСК
Може да използвате този формуляр, за да отправите запитване относно дейността на ДНСК. Ако искате да направите предложение или коментар за нашата уеб-страница, моля използвайте формуляра обратна връзка за нашия уеб сайт.
 
Моля попълнете Вашето име и e-mail адрес в съответните полета, изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил (гражданин на София, гражданин на друг град, представител на браншова организация, представител на държавна институция) в капацитета, в който използвате уеб страницата, и напишете Вашите коментари.
 
Натиснете бутона “Изпращане”, за да изпратите Вашето съобщение.
 

Вашето име

Вашият e-mail адрес
Вашият пощенски адрес
Моля проверете дали сте попълнили информацията коректно, в противен случай ние няма да сме в състояние да Ви отговорим.
Изберете едно от полетата, което най-добре описва Вашият профил в капацитета в който използвате уеб страницата
Профил

Вашето запитване

Полетата маркирани със син цвят са задължителни. Моля проверете дали са попълнени преди да изпратите.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност